Nordem

 

Nordisk festival för Medeltida Musik har 2019 sitt tolfte år. Här erbjuds varierade musikprogram och föredrag med professionella artister och forskare från de nordiska länderna. 

Årets festival har ett tema runt den heliga Birgitta och hennes samtid. Det blir alltså både musik och texter tillägnade Birgitta, liksom sång ur den birgittinska klostertraditionen. Vi får lära oss om detta, men även möta profan musik och lyrik från Birgittas samtid, vilket är 1300-talet.