Nordem

 

Lördag 31/8 kl 14:30, Drothems kyrka
gaude birgitta

KarinLagergren

Forskaren och musikern Karin Lagergren framför sin berättarkonsert Gaude Birgitta. Detta är 50 underhållande minuter om den Heliga Birgitta, hennes kloster och musiken i en föreställning.

Ramberättelsen kretsar kring Birgittas ankomst till Rom 1349, hennes år där, hennes resa till det heliga landet 1373 och slutligen återkomsten av hennes reliker till Sverige.

Fri entré!

Söndag 1/9 kl 13, S:t Laurentii församlingshem
Instrumentet som föll i glömska

Föredrag med Pierre Fröberg om säckpipans utbredning och utveckling. Roliga fakta och historia blandas 
med musik. Här väcks nyfikenhet och kunskap om detta uråldriga instrument, som var vanligare i Sverige än vad vi tror.

Fri entré!