Nordem

 

Lördag 1 september kl 14:30
Carmina Burana

Carmina Burana idag mest känt som ett körverk från 1930-talet. Men Carl Orffs verk bygger på ett berömt manuskript från 1200-talets centrala Europa,  med latinska hymner och folkliga kärleksdikter.

Nomemus konstnärlige ledare Lars Jonsson berättar om de kringvandrande vaganterna som låg bakom manuskriptets texter och melodier. Han gestaltar och fördjupar med både levande och inspelade musik- och lyrikexempel.